Ben jij enthousiast? Wil jij er iets bij doen naast je studie, en deel uitmaken van het grote netwerk van ELSA namens ELSA Utrecht? Dan is één van deze commissies wel iets voor jou!


Kascommissie / Auditing Committee

De kascommissie houdt zich bezig met het controleren van de kas. Dit houdt dus in dat zij voornamelijk controleren of de financiële taken van de Treasurer goed worden uitgevoerd. Hierover wordt op de Algemene Ledenvergadering verslag gedaan.


Huidige commissieleden:

 • Celien de Pous
 • Ashutosh Ramkisor

Acquisitiecommissie / Acquisition Committee

Deze commissie is verantwoordelijk voor het werven van bedrijven die de vereniging kunnen steunen. Dit is niet alleen voor ons als vereniging voordelig, maar biedt ook aantrekkelijke aanbiedingen voor de betrokken bedrijven. Leden van de acquisitiecommissie zijn dus vooral bezig met het contact leggen op enigerlei wijze met instanties die ons kunnen helpen vice versa.

Tevens is deze commissie verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van een netwerk van vanELSA Utrecht en haar leden. Het werven van contacten is een begin, maar daarna is het van belang om deze tevens te behouden. Het hebben van een sterk netwerk is van groot belang voor een studievereniging, omdat het de carrièrekansen voor haar leden kan vergroten en kan het wederzijdse voordelen opleveren. De leden van de commissie kunnen op deze manier zowel hun netwerk als hun communicatieve vaardigheden uitbreiden. Daarbij wordt van hen wel inzet en doorzettingsvermogen verwacht.

Huidige commissieleden:

 • Carlijne Chanier
 • Robin van Doremalen
 • Mook Jianpinitnan
 • Charlotte Kroon

Marketingcommissie / Marketing Committee

De Marketingcommissie houdt zich bezig met de promotie van ELSA Utrecht. Marketing binnen ELSA Utrecht draait vooral om het maken van naamsbekendheid onder studenten, het werven van leden en het promoten van landelijke en lokale evenementen. Dit wordt bereikt door middel van het up-to-date houden van social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Daarnaast horen het houden van collegepraatjes, het samenstellen van de ledenmail en het maken van bijvoorbeeld affiches en posters tot de bezigheden van de marketingcommissie. Marketing vereist hiermee enthousiasme, goede communicatievaardigheden, schrijftalent en ook enige creativiteit.

Daarnaast vormt de marketingcommissie tevens het centrale contactpunt van ELSA Utrecht. Alle communicatie met(aankomende) leden en met ELSA Nederland loopt via deze commissie.


Huidige commissieleden:

 • Hein Blaauwendraad
 • Noëna van Schaik


STEP-commissie / STEP Committee

Het Student Trainee Exchange Programme regelt stageplekken voor buitenlandse ELSA-leden die in Utrecht en omgeving stage willen lopen. Samen met twee andere studenten zul je deel uitmaken van de STEP-commissie, die wordt aangestuurd door onze Vice President STEP.

Het STEP programma is uniek in haar soort. STEP biedt aan ELSA-leden de mogelijkheid om in het buitenland ervaringen op te doen bij kantoren en bedrijven. Het is een ook een mogelijkheid om kennis op te doen van de verschillende culturen en rechtssystemen. Het programma wordt in veel verschillende landen aangeboden, enkele mogelijke bestemmingen zijn Azerbeidzjan, de VS en Malta. De traineeships variëren qua duur van 2 weken tot 2 jaar. Een kenmerkend verschil van het STEP programma ten opzichte van andere traineeships is de persoonlijke benadering. Zo zullen studenten die deelnemen aan het STEP programma door de VP STEP, de STEP commissielieden en de plaatselijke ELSA-vereniging worden opgevangen. Voor meer informatie over het STEP programma zie de site.


Huidige commissieleden:

 • Florine Boonen
 • Hidde van der Kaaij

Evenementencommissie / Event Committee

De Activiteitencommissie houdt zich vanzelfsprekend bezig met het organiseren van evenementen voor ELSA Utrecht. Denk daarbij aan zowel sociale activiteiten als formele/informatieve activiteiten. Deze commissie vormt een hecht team met veel enthousiasme, creativiteit en inzet! Bovendien vereist het goed organiseren van evenementen een nauwe samenwerking met de andere commissies.


Huidige commissieleden:

 • Omar Amani
 • Margot Hoving
 • Roos Koning
 • Esmée van Weenen

Mail: evenementen@elsautrecht.nl