Kascommissie

De kascommissie houdt zich bezig met het controleren van de kas. Dit houdt in dat zij voornamelijk controleren of de financiële taken van de Treasurer goed worden uitgevoerd. Iedere maand controleren zij de balans die de Treasurer heeft opgesteld en geven zij hierop waar nodig feedback. Twee keer per jaar wordt op de Algemene Ledenvergadering verslag gedaan.

Huidige commissieleden:

  • Robert Top
  • Floor van der Lecq


Marketingcommissie

De Marketingcommissie houdt zich bezig met de promotie van ELSA Utrecht. Marketing binnen ELSA Utrecht draait vooral om het creëren van naamsbekendheid onder studenten, het werven van leden en het promoten van landelijke en lokale evenementen. Hiervoor gebruiken we social media, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Marketing vereist hiermee enthousiasme, schrijftalent en creativiteit.

Huidige commissieleden:

  • Merel Kroneman
  • Veerle van der Boomen
  • Maartje Jongejans

Evenementencommissie Academic Activities

De evenementencommissie houdt zich vanzelfsprekend bezig met het organiseren van evenementen voor ELSA Utrecht. Denk hierbij aan kantoorbezoeken, kroeglezingen, workshops en andere activiteiten waar een actievere deelname wordt verwacht. Deze commissie vorm een hecht team en moet creatief blijven om elk evenement de leden weer te verrassen en uit te dagen.

Huidige commissieleden:

  • Maartje Pot
  • Diederick Pieterse van Wijck


Evenementencommissie Seminars and conferences

De evenementencommissie houdt zich vanzelfsprekend bezig met het organiseren van evenementen voor ELSA Utrecht. Denk daarbij aan inhoudelijke evenementen, waaronder lezingen en een studie uitwisseling met een internationale ELSA groep. Deze commissie vormt een hecht team met veel enthousiasme, creativiteit en inzet! Bovendien vereist het goed organiseren van evenementen een nauwe samenwerking met de andere commissies.

Huidige commissieleden:

  • Elsa Poorthuis
  • Femke Panis

Mail: evenementen@elsautrecht.nl