ETNISCH PROFILEREN DOOR DE MARECHAUSSEE

Allereerst rijst de vraag wat etnisch profileren precies inhoudt. Het betekent dat er gebruik wordt gemaakt van criteria als huidskleur, nationaliteit en etniciteit op opsporing of handhaving, terwijl dit niet objectief uitgelegd kan worden en dus niet ongerechtvaardigd is. Het Europees Bureau voor de Grondrechten komt een jaar na de dood van George Floyd met …

ETNISCH PROFILEREN DOOR DE MARECHAUSSEE Read More »

De besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm)

Maatschappelijk ondernemen staat al geruime tijd in de belangstelling. Maatschappelijke ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Dit in tegenstelling tot ondernemingen die het maken van winst vooropstellen. Hiermee spelen maatschappelijke ondernemingen een belangrijke rol in de transitie naar een meer sociale en duurzame …

De besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm) Read More »

Strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van mensenrechtenschendingen naar de Nederlandse wet

Mensenrechten en internationale handel staan op gespannen voet met elkaar. Wereldwijd zijn ongeveer 24,9 miljoen mensen die in dienst zijn bij internationaal opererende ondernemingen het slachtoffer van dwangarbeid. Dit klinkt als een zaak die ver van ons bed staat, maar het tegendeel is waar. Uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen blijkt dat Nederland bedrijven …

Strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van mensenrechtenschendingen naar de Nederlandse wet Read More »

EXTRA HONDERDEN MILJOENEN BESCHIKBAAR GESTELD VOOR DE SOCIALE ADVOCATUUR

Op Prinsjesdag bood de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan in een koffertje aan de Tweede Kamer. De Rijksbegroting omvat onder meer het begrotingsvoorstel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022. Hieruit blijkt dat er in de komende vijf jaren honderden miljoenen extra beschikbaar worden gesteld voor de …

EXTRA HONDERDEN MILJOENEN BESCHIKBAAR GESTELD VOOR DE SOCIALE ADVOCATUUR Read More »

Het onrechtmatigedaadsrecht als risico-regulerend instrument

Het onrechtmatigedaadsrecht wordt in toenemende mate ingezet als handhavingsinstrument om maatschappelijk impactvolle gedragingen te reguleren. Omdat mensen met zovelen zijn is onvermijdelijk sprake van frictie, die frictie brengt risico’s met zich mee. Het onrechtmatigedaadsecht dient als instrument om met risico’s om te gaan. Een risico is een potentieel voorval, een mogelijk gevolg dat in de …

Het onrechtmatigedaadsrecht als risico-regulerend instrument Read More »

Dikastocratic judicial activism or sensible judicial decision-making?

In our political discourse there is the everlasting discussion about the relation between the legislature and the judiciary within the trias politica. The separation of branches of power was once invented particularly to avoid absolutism and because we prefer the certainty of the rule of law above arbitrariness. We frequently hear politicians who tell us …

Dikastocratic judicial activism or sensible judicial decision-making? Read More »

‘’HET ZWIJGRECHT MOET WORDEN OPGEHEVEN’’ – SAY WHAT?

Wat als we het zwijgrecht opheffen? In het programma Dit vindt Nederland bleek uit een peiling dat 64% van Nederland zou vinden dat het zwijgrecht moet worden opgeheven (seizoen 1, afl. 15). In Dit vindt Nederland worden uiteenlopende stellingen besproken en wordt de mening van Nederlanders in een percentage uitgedrukt. In het programma worden de stellingen besproken door verschillende …

‘’HET ZWIJGRECHT MOET WORDEN OPGEHEVEN’’ – SAY WHAT? Read More »