GERECHTELIJKE HERVORMINGEN IN POLEN

De afgelopen jaren heeft de Poolse regering steeds verdergaand haar invloed uitgeoefend op de Poolse rechtbanken. In 2015 besloot de Poolse regering namelijk dat het functioneren van de rechterlijke macht moest worden aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat de onafhankelijkheid van de rechtbanken in het geding is gekomen. De rechterlijke macht wordt meer onder de …

GERECHTELIJKE HERVORMINGEN IN POLEN Read More »

KOPZORGEN IN HONGKONG

Hongkong oefent als één van de belangrijkste financieel-economische centra van de wereld enorme invloed uit op de wereldhandel. De afgelopen jaren vestigt Hongkong vooral de aandacht op zich, door de massale betogingen van miljoenen demonstranten die de straat op gaan tegen de toenemende invloed van China. Om deze protesten te kunnen duiden, is inzicht in …

KOPZORGEN IN HONGKONG Read More »

‘IN DE BAK, IS AAN DE BAK’

Afgelopen week werd de wet ‘Straffen en Beschermen’ aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal grote gevolgen hebben voor gedetineerden. Het gaat om een wijziging in de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht. Vooral de voorwaardelijke invrijheidstelling zal een drastische verandering ondergaan. Tevens zal de wet een wettelijke basis voor persoonsgerichte aanpak tijdens …

‘IN DE BAK, IS AAN DE BAK’ Read More »

WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

Als een onderneming (tijdelijk) in de financiële problemen raakt, zal zij er alles aan willen doen om een faillissement te voorkomen. Tot nu toe is de surseance van betaling altijd het instrument geweest waarmee ondernemingen probeerden weer solvent te worden. De surseance verschaft ondernemingen een adempauze waarin zij niet gedwongen kunnen worden om bepaalde vorderingen …

WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD Read More »

DE ROEP VAN DE BOA

Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) raken steeds vaker verwikkeld in ongewenste geweldsincidenten. Vanuit de Nederlandse BOA Bond is om uitbreiding van de uitrusting van BOA’s verzocht, waar Minister Grapperhaus van Veiligheid & Justitie tot nu toe geen voorstander van is. Heiligt het doel de middelen? En is het oorspronkelijke doel van de BOA inmiddels niet voorbijgestreefd? …

DE ROEP VAN DE BOA Read More »

GHOST FLIGHTS CAUSED BY THE ‘USE IT OR LOSE IT’ RULE UNDER EU LAW

The COVID-19 outbreak is having a huge impact on all aspects of our everyday life. Especially the aviation industry does not have the ability to cope with these circumstances without assistance. To combat the virus, many countries have implemented a mixture of travel bans and social-distancing measures, which has greatly reduced air travel demand. Despite …

GHOST FLIGHTS CAUSED BY THE ‘USE IT OR LOSE IT’ RULE UNDER EU LAW Read More »