WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

Als een onderneming (tijdelijk) in de financiële problemen raakt, zal zij er alles aan willen doen om een faillissement te voorkomen. Tot nu toe is de surseance van betaling altijd het instrument geweest waarmee ondernemingen probeerden weer solvent te worden. De surseance verschaft ondernemingen een adempauze waarin zij niet gedwongen kunnen worden om bepaalde vorderingen …

WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD Read More »

DE ROEP VAN DE BOA

Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) raken steeds vaker verwikkeld in ongewenste geweldsincidenten. Vanuit de Nederlandse BOA Bond is om uitbreiding van de uitrusting van BOA’s verzocht, waar Minister Grapperhaus van Veiligheid & Justitie tot nu toe geen voorstander van is. Heiligt het doel de middelen? En is het oorspronkelijke doel van de BOA inmiddels niet voorbijgestreefd? …

DE ROEP VAN DE BOA Read More »

GHOST FLIGHTS CAUSED BY THE ‘USE IT OR LOSE IT’ RULE UNDER EU LAW

The COVID-19 outbreak is having a huge impact on all aspects of our everyday life. Especially the aviation industry does not have the ability to cope with these circumstances without assistance. To combat the virus, many countries have implemented a mixture of travel bans and social-distancing measures, which has greatly reduced air travel demand. Despite …

GHOST FLIGHTS CAUSED BY THE ‘USE IT OR LOSE IT’ RULE UNDER EU LAW Read More »

Brexit

Onlangs mocht het Verenigd Koninkrijk stemmen voor een nieuwe regering. Twee partijen stonden tegenover elkaar: the labour party en de conservatives. Deze verkiezingen gingen niet alleen over voor welke partij je koos om de nationale problemen op te lossen, maar ook over wel of geen Brexit. De conservatieven zijn vóór Brexit, onder leiding van Boris …

Brexit Read More »

FREEDOM OF EXPRESSION ONLINE UNDER FIRE IN HONG KONG

An injunction restricting online messaging imposed by Hong Kong’s highest court on October 31st might be the scariest thing to have happened on Halloween. Echoing many in Hong Kong’s pro-democracy movement, law-maker Charles Mok warned on Oct 31st that “The temporary injunction sets an extremely dangerous precedent for introducing internet censorship of online speech similar to the …

FREEDOM OF EXPRESSION ONLINE UNDER FIRE IN HONG KONG Read More »

Vrijheid van meningsuiting

Het thema van ELSA Day 2019 is “Freedom of Expression Online”. Een erg actueel thema, wat eigenlijk voor iedereen van belang is. De vrijheid van meningsuiting is in tal van verdragen, wetten, richtlijnen en andere juridische documenten verankerd. Het is een voor de huidige maatschappij ontzettend belangrijk recht. Een belangrijk deel van meningsuiting vindt tegenwoordig …

Vrijheid van meningsuiting Read More »

Mensenhandel

Wat is mensenhandel? Onder mensenhandel verstaat men het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang. De kern van mensenhandel bevindt zich in het uitbuiten van personen. Deze uitbuiting kan in verschillende sectoren plaatsvinden. De meest bekende vorm van uitbuiting vindt plaats binnen de seksindustrie maar ook in minder voor …

Mensenhandel Read More »