COMMERCIEEL BELANG ALS GERECHTVAARDIGD BELANG?

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank. De AP stond in een zaak tegenover VoetbalTV. De AP had aan VoetbalTV een boete opgelegd ten hoogte van 575.000 euro wegens het schenden van de privacy. VoetbalTV is een joint venture tussen Talpa en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Het bedrijf heeft sinds de oprichting zo’n 150 amateurclubs uitgerust met camera’s die volautomatisch wedstrijden filmden. Deze opnames konden achteraf bekeken worden.

Al sinds de oprichting heeft de AP haar pijlen op VoetbalTV gericht. Belangrijk is ook dat er opnames werden gemaakt van jongeren vanaf 13 jaar. Dit is een kwetsbare groep wat betreft privacy. De vraag in deze uitspraak was of VoetbalTV een gerechtvaardigd belang had voor de verwerking van persoonsgegevens. De AP meende in haar besluit van niet omdat het te gelde maken van persoonsgegevens nooit een gerechtvaardigd belang zou kunnen opleveren. De rechtbank oordeelde echter dat de AP deze grondslag voor verwerking niet categorisch mocht uitsluiten en heeft een streep gezet door het boetebesluit van de AP. Er kan best sprake zijn van een gerechtvaardigd belang als er geld wordt verdiend met de verwerking van persoonsgegevens. Uiteraard moet dat belang dan ook worden afgewogen tegen het privacybelang van de betrokkenen, waaronder in dit geval ook kinderen. Dit betekent voor bedrijven dat zij niet altijd de toestemming van betrokkenen dienen te vragen. Het is namelijk goed mogelijk dat een commercieel belang nu voldoende is om persoonsgegevens te verzamelen.

Dit betekent echter niet dat elk commercieel belang voldoende is. Zoals gezegd dient dit te worden afgewogen tegen de mogelijke invloed op de privacy van diegenen waarvan de persoonsgegevens verzameld worden. Het kan immers zo zijn dat er een zodanige inbreuk wordt gedaan op de privacy van betrokkenen, dat het commerciële belang van een bedrijf dit niet kan rechtvaardigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische informatie over een persoon, wat door de AP als erg kostbaar wordt geacht. Wanneer deze informatie verzameld wordt omwille van het maken van winst, zal dat uiteraard niet voldoende zijn om het verzamelen te rechtvaardigen. Wanneer het gaat om kleinere privacyoverwegingen, zoals het geval was bij VoetbalTV, zal dit belang eerder als gewichtig aangemerkt kunnen worden. In het geval van VoetbalTV werd er namelijk alleen gefilmd tijdens een voetbalwedstrijd. In principe zijn er dan weinig privacygevoelige elementen die geregistreerd worden. Er zijn in de opnamen hooguit voetballende personen te zien. Daarbij heeft het voor de betrokkenen ook een voordeel dat zij gefilmd worden. Zij kunnen namelijk hun eigen wedstrijd terugkijken. Dat is iets wat niet alleen leuk is, maar ook nuttig. Door de wedstrijden terug te kijken, kunnen de voetballers hun eigen spel analyseren en zo beter worden.

In die zin is het dus logisch dat de rechtbank in deze casus de AP heeft teruggefloten. Het is namelijk te kort door de bocht om elk commercieel belang als een niet-geldig belang aan te merken. Of VoetbalTV in het specifiek nog iets heeft aan de uitspraak is maar de vraag. Het bedrijf is ondertussen failliet verklaard.

Writtend by: Janco van Kooij