HET NIEUWE DIGITALE WAPEN TEGEN HET CORONAVIRUS

Sinds twee weken is de nieuwe corona-app, de CoronaMelder, te downloaden. Een tijd lang was dit een zeer gevoelig onderwerp, waardoor de lancering van de app nog even op zich liet wachten. Nu alle zorgen omtrent privacy zijn weggenomen, is de app eindelijk te downloaden in de App Store. Zijn deze zorgen echt weggenomen of zijn onze kostbare persoonsgegevens straks in handen van de overheid of misschien wel private organisaties?

Op de website van Rijksoverheid valt te lezen dat zij zo weinig mogelijk persoonsgegevens van gebruikers verzamelt. De app weet niet wie de persoon is en waar hij/zij zich bevindt. Dit doet de app door gebruik te maken van willekeurige codes. Ieder persoon, die gebruikmaakt van de CoronaMelder app, heeft dus een eigen, willekeurige code. Deze verandert dagelijks. Wanneer twee telefoons dicht genoeg bij elkaar in de buurt zijn, wisselt de app de twee codes uit. CoronaMelder onthoudt dus alleen de code van de persoon waarbij je dicht in de buurt bent geweest, zonder daarbij te onthouden wie deze persoon was of waar deze ontmoeting plaats heeft gevonden. Deze communicatie tussen twee mobiele telefoons verloopt via Bluetooth, hierbij worden dus ook geen persoonsgegevens uitgewisseld.

So far, so good dus. Tot op heden zijn er geen dingen die de wenkbrauwen van een jurist doen fronzen. Desondanks zijn er, wanneer er wat dieper op de nieuwe app wordt ingegaan, toch elementen die wellicht wat vreemd over kunnen komen. Op de website van Rijksoverheid wordt terloops gemeld dat er, bij de ontwikkeling van de app, gebruik is gemaakt van kennis van externe experts. Na wat zoekwerk, komt men erachter dat deze externe experts, experts zijn van Apple en Google. Google, en in mindere mate Apple, verwerven inkomsten door dataverwerking, ofwel data-processing. Er wordt een hoop informatie over een persoon verzameld en deze wordt later ingezet om adverteerders te trekken, die op deze manier zeer gerichte advertenties kunnen aanbieden aan de gebruikers van (bijvoorbeeld) Google. Het feit dat experts van Google en Apple zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de CoronaMelder is uiteraard hartstikke mooi, maar nu is de vraag of zij hier zelf geen voordeel bij hebben gehad. De 5G-complotdenkers hebben deze conclusie vast en zeker al getrokken, maar dat is wellicht wat te voorbarig.

Het is namelijk zeer logisch dat de overheid de expertise van de Big Tech-bedrijven heeft ingeschakeld. Deze private bedrijven hebben namelijk veel meer geld om te investeren in research & development, waardoor zij over meer kennis en materialen beschikken. Het is voor de overheid dus interessant om hiervan gebruik te maken, zeker wanneer zij zelf deze kennis niet hebben. Anders liet de ontwikkeling van de app namelijk nog langer op zich wachten, waar juist haast geboden was. Het is echter wel frappant dat de technologie van de app bepaald is door twee technologische reuzen. Door middel van de app is het namelijk nog makkelijker om mensen te waarschuwen voor een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit gebeurt nu nog door middel van een bron- en contactonderzoek van de GGD. Dit is erg veel werk, zeker met het hoge aantal besmettingen wat zelfs elke dag verder stijgt. In een ideale wereld heeft iedereen de app gedownload en wordt via deze weg een mogelijke besmetting bekendgemaakt aan de desbetreffende persoon.

Het verplichten van het downloaden van de CoronaMelder is echter ten strengste verboden. Dit geldt zowel voor de overheid als voor private partijen zoals werkgevers. De app verplicht maken voor burgers of werknemers is namelijk erg onwenselijk. Dit gaat immers in tegen onze grondrechten. Het gebruik van de app is dus geheel vrijwillig. Desalniettemin werkt de app het beste, wanneer er veel gebruikers zijn.

Written by: Janco van Kooij